ماه: آگوست 2017

بررسي فوايد وجود CHP در چند مصرف کننده کلان انرژي در شهر تبريز با استفاده از روش هاي ميداني و تاثير آن بر محيط زيست شهر تبريز

 بررسي فوايد وجود CHP در چند مصرف کننده کلان انرژي در شهر تبريز با استفاده از روش هاي ميداني و تاثير آن بر محيط زيست شهر تبريز دارای 7 صفحه

تاثير ارتفاع از سطح دريا بر فراواني و پراکنش موخور Loranthus europaeus در جنگل هاي ميرآباد سردشت استان آذربايجان غربي

 تاثير ارتفاع از سطح دريا بر فراواني و پراکنش موخور Loranthus europaeus در جنگل هاي ميرآباد سردشت استان آذربايجان غربي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft

محرک هاي خمشي مواد پيزوالکتريک

 محرک هاي خمشي مواد پيزوالکتريک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد محرک هاي خمشي مواد

Hungry world; the food obligration challenge

 Hungry world; the food obligration challenge دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Hungry world; the

زمان بندي در سيستم هاي توزيع شده

 زمان بندي در سيستم هاي توزيع شده دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زمان بندي

بررسي نقش مولفه هاي آمادگي الکترونيکي برميزان حرفه اي گرايي و روحيه کارآفريني کارکنان اداره کل انفورماتيک بانک صادرات تهران

 بررسي نقش مولفه هاي آمادگي الکترونيکي برميزان حرفه اي گرايي و روحيه کارآفريني کارکنان اداره کل انفورماتيک بانک صادرات تهران دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft

رقابتپذيري و ريسک سيستماتيک

 رقابتپذيري و ريسک سيستماتيک دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رقابتپذيري و ريسک سيستماتيک  کاملا