ماه: آوریل 2017

مديريت ورزشي

مديريت ورزشي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مديريت ورزشي کاملا فرمت بندی و تنظیم

نقش آموزش هنر در خلاقيت کودکان

نقش آموزش هنر در خلاقيت کودکان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش آموزش هنر

شناسايي و بررسي مولفههاي تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي به منظور تقويت پايداري اجتماعي فضاهاي شهري

شناسايي و بررسي مولفههاي تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي به منظور تقويت پايداري اجتماعي فضاهاي شهري دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده

تزريق مقادير مختلف اکسيژن در سنتز احتراقي مايکروويو نانوکاتاليستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در توليد هيدروژن پيلهاي سوختي

تزريق مقادير مختلف اکسيژن در سنتز احتراقي مايکروويو نانوکاتاليستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در توليد هيدروژن پيلهاي سوختي دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و