ماه: اکتبر 2016

بررسي رابطه بلند مرتبه سازي با کيفيت زندگي و سرزندگي ساکنين مجتمع هاي مسکوني با استفاده از تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري (مطالعه موردي: برج هاي ستارخان کلانشهر تبريز)

بررسي رابطه بلند مرتبه سازي با کيفيت زندگي و سرزندگي ساکنين مجتمع هاي مسکوني با استفاده از تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري (مطالعه موردي: برج هاي ستارخان کلانشهر تبريز) دارای 13

بررسي تيوري تک بعدي انتقال آلاينده ها و مروري بر پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص انتقال آلاينده هاي هيدروکربني در خاک

بررسي تيوري تک بعدي انتقال آلاينده ها و مروري بر پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص انتقال آلاينده هاي هيدروکربني در خاک دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات

نگرشي به معماري هاي مدرن مشهد

نگرشي به معماري هاي مدرن مشهد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نگرشي به معماري