ماه: اکتبر 2016

بررسي رابطه بلند مرتبه سازي با کيفيت زندگي و سرزندگي ساکنين مجتمع هاي مسکوني با استفاده از تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري (مطالعه موردي: برج هاي ستارخان کلانشهر تبريز)

 nx دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در

نگرشي به معماري هاي مدرن مشهد

 nx دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در