ماه: می 2016

اثر بخشي گروه درماني با رويکرد تحليل ارتباط متقابل (TA) بر رضايتمندي زناشويي زوجين داراي اختلافات زناشويي

اثر بخشي گروه درماني با رويکرد تحليل ارتباط متقابل (TA) بر رضايتمندي زناشويي زوجين داراي اختلافات زناشويي دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد