ماه: مارس 2016

اثر بازدارندگي غلظتهاي مختلف عصاره آبي و اتانولي گياه زوفا Hyssopus officinalis روي قارچ ساپرولگنيا Saprolegnia sp در شرايط آزمايشگاهي

اثر بازدارندگي غلظتهاي مختلف عصاره آبي و اتانولي گياه زوفا Hyssopus officinalis روي قارچ ساپرولگنيا Saprolegnia sp در شرايط آزمايشگاهي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft

معماري به مثابه گفتگو

معماري به مثابه گفتگو دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد معماري به مثابه گفتگو کاملا