ماه: نوامبر 2015

تاثيرمشاوره گروهي دورانبارداري برکيفيت خواب مادران پس اززايماندرزنان نخست زاي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اروميه

تاثيرمشاوره گروهي دورانبارداري برکيفيت خواب مادران پس اززايماندرزنان نخست زاي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اروميه دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می

پاورپوینت اختلال های جسمانی شکل چیست

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت اختلال های جسمانی شکل چیست دارای 42 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power

بررسي نقش انعطافپذيري منابع انساني بر رفتار شهروندي سازماني مورد مطالعه کارکنان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران

بررسي نقش انعطافپذيري منابع انساني بر رفتار شهروندي سازماني مورد مطالعه کارکنان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد

پاورپوینت معماری قرن بیستم

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت معماری قرن بیستم دارای 79 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می