ماه: مارس 2015

بررسي رابطه بين شايستگي هاي رهبري روساي شعب و عملکرد تجهيز منابع/وصول مطالبات بانک هاي دولتي شهرستان اروميه

بررسي رابطه بين شايستگي هاي رهبري روساي شعب و عملکرد تجهيز منابع/وصول مطالبات بانک هاي دولتي شهرستان اروميه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می

نگاهي روايي به تاريخ بيهق ابن فندق

نگاهي روايي به تاريخ بيهق ابن فندق دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نگاهي روايي

ارزيابي کارآيي پايگاه داده هاي گراف

ارزيابي کارآيي پايگاه داده هاي گراف دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزيابي کارآيي پايگاه