ماه: فوریه 2015

بررسي نقش نظام آموزشي در اکوسيستم کارآفريني و ارايه مدلي جهت آموزش هاي کارآفرينانه در نظام آموزشي کشور

بررسي نقش نظام آموزشي در اکوسيستم کارآفريني و ارايه مدلي جهت آموزش هاي کارآفرينانه در نظام آموزشي کشور دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می

ترجمه مقاله ابررسانایی

ترجمه مقاله ابررسانایی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ترجمه مقاله ابررسانایی کاملا فرمت بندی

برآورد ظرفيت تحمل غار رودافشان

برآورد ظرفيت تحمل غار رودافشان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد برآورد ظرفيت تحمل غار