ماه: ژانویه 2014

بررسي تاثير نرم افزارهاي کمک آموزشي جمع و تفريق کسرها بر يادگيري مفهوم جمع و تفريق کسرها رياضي پايه ششم ابتدايي

بررسي تاثير نرم افزارهاي کمک آموزشي جمع و تفريق کسرها بر يادگيري مفهوم جمع و تفريق کسرها رياضي پايه ششم ابتدايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در

A Thorough Study on Big Data

A Thorough Study on Big Data دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد A Thorough Study

بازاريابي اخلاقي و تاثير آن بر عملکرد کسب وکار مطالعه موردي: شرکت پخش مواد بهداشتي و دارويي پارس حيان اصفهان

بازاريابي اخلاقي و تاثير آن بر عملکرد کسب وکار مطالعه موردي: شرکت پخش مواد بهداشتي و دارويي پارس حيان اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft