— Posted in دسته‌بندی نشده

بررسي رابطه شرکت-مشتري و شرکت هاي تامين کننده با عملکرد استراتژيک کسب کار در شرکت هاي توليدي مطالعه موردي شرکتهاي صنعتي غرب استان گلستان

بررسي رابطه شرکت-مشتري و شرکت هاي تامين کننده با عملکرد استراتژيک کسب کار در شرکت هاي توليدي مطالعه موردي شرکتهاي صنعتي غرب استان گلستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي رابطه شرکت-مشتري و شرکت هاي تامين کننده با عملکرد استراتژيک کسب کار در شرکت هاي توليدي مطالعه موردي شرکتهاي صنعتي غرب استان گلستان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه شرکت-مشتري و شرکت هاي تامين کننده با عملکرد استراتژيک کسب کار در شرکت هاي توليدي مطالعه موردي شرکتهاي صنعتي غرب استان گلستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه شرکت-مشتري و شرکت هاي تامين کننده با عملکرد استراتژيک کسب کار در شرکت هاي توليدي مطالعه موردي شرکتهاي صنعتي غرب استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه شرکت-مشتري و شرکت هاي تامين کننده با عملکرد استراتژيک کسب کار در شرکت هاي توليدي مطالعه موردي شرکتهاي صنعتي غرب استان گلستان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه شرکت مشتری و رابطه شرکت تامین کننده با عملکرد استراتژیک در شرکت های تولیدی صنعتی غرب استان گلستان را برسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر روش تحقیق توصیفی،پیمایشی وهمبستگی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش، پرسنل شرکت های صنعتی غرب استان گلستان می باشد که از بین این پرسنل ، 89 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که جهت تعین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. جهتانتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه استاندارد می باشد. پایایی پرسشنامه ها با مقادیر بالاتر از0/7 مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه تحلیل داده ها وفرضیات تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری و SPSS عامل یا از نرم افزار لیزرل استفادهشده است. نتایج حاصل ازپژوهش،نشان می دهد مدل به کارگرفته شده،ازلحاظ بارعاملی واعدادمعنی داری موردتایید است وهمه روابط مستقیم میان متغیرهای مدل نیز،معنی داربوده اند . همچنین یافته های تحقیق معنادار بودن تمامی فرضیه ها رانشان میدهد وبه طورکلی فرضیه های پژوهش موردتاییدقرارگرفتند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي رابطه شرکت-مشتري و شرکت هاي تامين کننده با عملکرد استراتژيک کسب کار در شرکت هاي توليدي مطالعه موردي شرکتهاي صنعتي غرب استان گلستان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي رابطه شرکت-مشتري و شرکت هاي تامين کننده با عملکرد استراتژيک کسب کار در شرکت هاي توليدي مطالعه موردي شرکتهاي صنعتي غرب استان گلستان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل